// Contact Us

Multimatic Automotive Technologies Kunshan (MATK)

96 Yunque Road
Kunshan Economic & Technical Development Zone
Kunshan,
 Jiangsu Province
   215331
China
Phone: +86 512 5013 5118
Fax: +86 512 5013 5116

For general inquiries please contact Multimatic at info@multimatic.com
For all sales inquiries please contact Henry Zhu at hzhu@multimatic.com