// Contact Us

Multimatic Automotive Technologies (Kunshan) Co., Ltd.

96 Yunque Road
Kunshan Economic & Technical Development Zone (KETD)
Kunshan, Jiangsu Province, China. 215331

Phone: +86 512 5013 5118
Fax: +86 512 5013 5116

For general inquiries please contact Multimatic at info@multimatic.com
For sales inquiries please contact Frank Zou at fzou@multimatic.com